วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552

หนาวนี้เพื่อน้อง ปี 3

ภาพจาก facebook

http://www.facebook.com/album.php?aid=304&id=100000533283186&l=a96fae52b6

http://www.facebook.com/badge.php?id=100000533283186&bid=849&key=1527624438&format=png&z=763499564